دکتر محمدرضا شریفی

دکتر محمدرضا شریفی

متخصص عفونی و گرمسیری

دکتر محمدرضا شریفی http://drdr.ir/doctor/12148/دکتر-محمدرضا-شریفی/ http://drdr.ir/doctor/12148/دکتر-محمدرضا-شریفی/ 21291 http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمدرضا-شریفی-12148.JPG http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمدرضا-شریفی-12148.JPG
یزد یزد خیابان کاشانی - بعداز بیمارستان دکتر محبیان - کوچه قریشی - ساختمان پزشکان ایران
اطلاعات مطب دکتر محمدرضا شریفی

آدرس مطب دکتر محمدرضا شریفی

یزد - خیابان کاشانی - بعداز بیمارستان دکتر محبیان - کوچه قریشی - ساختمان پزشکان ایران
تلفن مرکز
03536239786
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط