دکتر نفیسه حسین زاده

دندانپزشک

دکتر نفیسه حسین زاده http://drdr.ir/doctor/1215/دکتر-نفیسه-حسین-زاده/ http://drdr.ir/doctor/1215/دکتر-نفیسه-حسین-زاده/ 138347 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خیابان شریعتی غربی ( بین توحید و حکیم نظامی ) - جنب مسجد امام حسن عسگری - طبقه سوم
اطلاعات مطب دکتر نفیسه حسین زاده

آدرس مطب دکتر نفیسه حسین زاده

اصفهان - خیابان شریعتی غربی ( بین توحید و حکیم نظامی ) - جنب مسجد امام حسن عسگری - طبقه سوم
تلفن مرکز
03136276864
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پنجشنبه
شنبــه، دوشنبه، چهارشنبه
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط