دکتر عباس شیرخدا

عمومی عمومی

دکتر عباس شیرخدا http://drdr.ir/doctor/12152/دکتر-عباس-شیرخدا/ http://drdr.ir/doctor/12152/دکتر-عباس-شیرخدا/ 7710 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان شهید رجائی کوچه بوعلی
اطلاعات مطب دکتر عباس شیرخدا

آدرس مطب دکتر عباس شیرخدا

یزد - خیابان شهید رجائی کوچه بوعلی
تلفن مرکز
03536267880
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط