دکتر علی محمد عطابخش

عمومی عمومی

دکتر علی محمد عطابخش http://drdr.ir/doctor/12153/دکتر-علی-محمد-عطابخش/ http://drdr.ir/doctor/12153/دکتر-علی-محمد-عطابخش/ 53733 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد میدان بعثت ساختمان پزشکان بعثت
اطلاعات مطب دکتر علی محمد عطابخش

آدرس مطب دکتر علی محمد عطابخش

یزد - میدان بعثت ساختمان پزشکان بعثت
تلفن مرکز
03536268872
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط