دکتر علیرضا مصدق

عمومی

دکتر علیرضا مصدق http://drdr.ir/doctor/12156/دکتر-علیرضا-مصدق/ http://drdr.ir/doctor/12156/دکتر-علیرضا-مصدق/ 64488 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد آزادشهر فلکه اول انتهای خیابان استقلال شرقی
اطلاعات مطب دکتر علیرضا مصدق

آدرس مطب دکتر علیرضا مصدق

یزد - آزادشهر فلکه اول انتهای خیابان استقلال شرقی
تلفن مرکز
03537217627
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط