دکتر مجتبی غالبی

عمومی عمومی

دکتر مجتبی غالبی http://drdr.ir/doctor/12162/دکتر-مجتبی-غالبی/ http://drdr.ir/doctor/12162/دکتر-مجتبی-غالبی/ 81059 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار 17 شهریور جنب دبیرستان ملک ثابت
اطلاعات مطب دکتر مجتبی غالبی

آدرس مطب دکتر مجتبی غالبی

یزد - بلوار 17 شهریور جنب دبیرستان ملک ثابت
تلفن مرکز
03537242442
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط