دکتر عباسعلی قانع عزآبادی

دکتر عباسعلی قانع عزآبادی

عمومی عمومی

دکتر عباسعلی قانع عزآبادی http://drdr.ir/doctor/12163/دکتر-عباسعلی-قانع-عزآبادی/ http://drdr.ir/doctor/12163/دکتر-عباسعلی-قانع-عزآبادی/ 53767 http://drdr.ir/images/site/دکتر-عباسعلی-قانع-عزآبادی-12163.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-عباسعلی-قانع-عزآبادی-12163.jpg 0
یزد یزد بلوار صدوقی
اطلاعات مطب دکتر عباسعلی قانع عزآبادی

آدرس مطب دکتر عباسعلی قانع عزآبادی

یزد - بلوار صدوقی
تلفن مرکز
03537242556
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط