دکتر عباسعلی قانع عزآبادی

دکتر عباسعلی قانع عزآبادی

عمومی عمومی

دکتر عباسعلی قانع عزآبادی http://drdr.ir/doctor/12163/دکتر-عباسعلی-قانع-عزآبادی/ http://drdr.ir/doctor/12163/دکتر-عباسعلی-قانع-عزآبادی/ 53767 http://drdr.ir/images/site/دکتر-عباسعلی-قانع-عزآبادی-12163.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-عباسعلی-قانع-عزآبادی-12163.jpg 0
یزد یزد بلوار صدوقی
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر عباسعلی قانع عزآبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر عباسعلی قانع عزآبادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر عباسعلی قانع عزآبادی

یزد - بلوار صدوقی
تلفن مرکز
0353XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه