دکتر محمد ترغیبی

عمومی

دکتر محمد ترغیبی http://drdr.ir/doctor/12165/دکتر-محمد-ترغیبی/ http://drdr.ir/doctor/12165/دکتر-محمد-ترغیبی/ 25700 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار 17شهریور روبروی سایپا
اطلاعات مطب دکتر محمد ترغیبی

آدرس مطب دکتر محمد ترغیبی

یزد - بلوار 17شهریور روبروی سایپا
تلفن مرکز
03537245046
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط