دکتر جواد تفضلی اردکانی

عمومی عمومی

دکتر جواد تفضلی اردکانی http://drdr.ir/doctor/12167/دکتر-جواد-تفضلی-اردکانی/ http://drdr.ir/doctor/12167/دکتر-جواد-تفضلی-اردکانی/ 4856 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار طالقانی ساختمان پزشکان ابن سینا
اطلاعات مطب دکتر جواد تفضلی اردکانی

آدرس مطب دکتر جواد تفضلی اردکانی

یزد - بلوار طالقانی ساختمان پزشکان ابن سینا
تلفن مرکز
03537253911
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط