دکتر محمد جواد سرساز یزدی

عمومی عمومی

دکتر محمد جواد سرساز یزدی http://drdr.ir/doctor/12168/دکتر-محمد-جواد-سرساز-یزدی/ http://drdr.ir/doctor/12168/دکتر-محمد-جواد-سرساز-یزدی/ 57128 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد بلوار شهید مدرس، میدان نماز، بلوار امام حسین (روبروی شرکت سیم و کابل یزد)، خیابان نیکو
اطلاعات مطب دکتر محمد جواد سرساز یزدی

آدرس مطب دکتر محمد جواد سرساز یزدی

یزد - بلوار شهید مدرس، میدان نماز، بلوار امام حسین (روبروی شرکت سیم و کابل یزد)، خیابان نیکو
تلفن مرکز
03538279713
پزشکان مرتبط