دکتر محمدمهدی مشاهیری

عمومی

دکتر محمدمهدی مشاهیری http://drdr.ir/doctor/12174/دکتر-محمدمهدی-مشاهیری/ http://drdr.ir/doctor/12174/دکتر-محمدمهدی-مشاهیری/ 107865 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد شهرک رزمندگان خیابان فضیلت جنب مسجدابوذر
اطلاعات مطب دکتر محمدمهدی مشاهیری

آدرس مطب دکتر محمدمهدی مشاهیری

یزد - شهرک رزمندگان خیابان فضیلت جنب مسجدابوذر
تلفن مرکز
03538214006
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط