دکتر فروزان دسین

عمومی

دکتر فروزان دسین http://drdr.ir/doctor/12176/دکتر-فروزان-دسین/ http://drdr.ir/doctor/12176/دکتر-فروزان-دسین/ 81202 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد میدان کاج بلوار پاسداران ابتدای کوچه بهار
اطلاعات مطب دکتر فروزان دسین

آدرس مطب دکتر فروزان دسین

یزد - میدان کاج بلوار پاسداران ابتدای کوچه بهار
تلفن مرکز
03538221946
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط