دکتر سیدمحمود واعظ پور

عمومی عمومی

دکتر سیدمحمود واعظ پور http://drdr.ir/doctor/12177/دکتر-سیدمحمود-واعظ-پور/ http://drdr.ir/doctor/12177/دکتر-سیدمحمود-واعظ-پور/ 66819 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03538224002 0
یزد یزد صفاییه، بلوار شهید قندی، خیابان ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی
اطلاعات مطب دکتر سیدمحمود واعظ پور

آدرس مطب دکتر سیدمحمود واعظ پور

یزد - صفاییه، بلوار شهید قندی، خیابان ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی
تلفن مرکز
035382240001
پزشکان مرتبط