دکتر فاطمه طباطبایی

عمومی عمومی

دکتر فاطمه طباطبایی http://drdr.ir/doctor/12179/دکتر-فاطمه-طباطبایی/ http://drdr.ir/doctor/12179/دکتر-فاطمه-طباطبایی/ 89024 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد میدان کاج ابتدای بلوار پاسداران
اطلاعات مطب دکتر فاطمه طباطبایی

آدرس مطب دکتر فاطمه طباطبایی

یزد - میدان کاج ابتدای بلوار پاسداران
تلفن مرکز
03538231051
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط