دکتر محمدرضا دهقانی تفتی

عمومی عمومی

دکتر محمدرضا دهقانی تفتی http://drdr.ir/doctor/12181/دکتر-محمدرضا-دهقانی-تفتی/ http://drdr.ir/doctor/12181/دکتر-محمدرضا-دهقانی-تفتی/ 60535 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار شهید دشتی کوچه سوم
اطلاعات مطب دکتر محمدرضا دهقانی تفتی

آدرس مطب دکتر محمدرضا دهقانی تفتی

یزد - بلوار شهید دشتی کوچه سوم
تلفن مرکز
03538240240
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط