دکتر محمدجواد ابوئی

عمومی عمومی

دکتر محمدجواد ابوئی http://drdr.ir/doctor/12184/دکتر-محمدجواد-ابوئی/ http://drdr.ir/doctor/12184/دکتر-محمدجواد-ابوئی/ 92814 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان تیمسار فلاحی کوچه جنب هتل صفائیه کوچه دهم پلاک 10
اطلاعات مطب دکتر محمدجواد ابوئی

آدرس مطب دکتر محمدجواد ابوئی

یزد - خیابان تیمسار فلاحی کوچه جنب هتل صفائیه کوچه دهم پلاک 10
تلفن مرکز
03538249810
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط