دکتر مهدی عدل

عمومی عمومی

دکتر مهدی عدل http://drdr.ir/doctor/12185/دکتر-مهدی-عدل/ http://drdr.ir/doctor/12185/دکتر-مهدی-عدل/ 95991 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان تیمسار فلاحی کوچه جنب هتل صفائیه کوچه دهم پلاک 10
اطلاعات مطب دکتر مهدی عدل

آدرس مطب دکتر مهدی عدل

یزد - خیابان تیمسار فلاحی کوچه جنب هتل صفائیه کوچه دهم پلاک 10
تلفن مرکز
03538249810
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط