دکتر ندا زاجی

عمومی عمومی

دکتر ندا زاجی http://drdr.ir/doctor/12193/دکتر-ندا-زاجی/ http://drdr.ir/doctor/12193/دکتر-ندا-زاجی/ 118194 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد صفاییه - میدان ابوذر
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر ندا زاجی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر ندا زاجی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر ندا زاجی

یزد - صفاییه - میدان ابوذر