دکتر علیرضا میر شمسی

دکتر علیرضا میر شمسی

عمومی عمومی

دکتر علیرضا میر شمسی http://drdr.ir/doctor/12197/دکتر-علیرضا-میر-شمسی/ http://drdr.ir/doctor/12197/دکتر-علیرضا-میر-شمسی/ 47099 http://drdr.ir/images/site/دکتر-علیرضا-میر-شمسی-12197.JPG http://drdr.ir/images/site/دکتر-علیرضا-میر-شمسی-12197.JPG 0
یزد یزد آزادشهر بعد از فلکه اول - جنب داروخانه مدرسی
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر علیرضا میر شمسی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر علیرضا میر شمسی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر علیرضا میر شمسی

یزد - آزادشهر بعد از فلکه اول - جنب داروخانه مدرسی