دکتر علیرضا میر شمسی

دکتر علیرضا میر شمسی

عمومی عمومی

دکتر علیرضا میر شمسی http://drdr.ir/doctor/12197/دکتر-علیرضا-میر-شمسی/ http://drdr.ir/doctor/12197/دکتر-علیرضا-میر-شمسی/ 47099 http://drdr.ir/images/site/دکتر-علیرضا-میر-شمسی-12197.JPG http://drdr.ir/images/site/دکتر-علیرضا-میر-شمسی-12197.JPG 0
یزد یزد آزادشهر بعد از فلکه اول - جنب داروخانه مدرسی
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر علیرضا میر شمسی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر علیرضا میر شمسی

یزد - آزادشهر بعد از فلکه اول - جنب داروخانه مدرسی