دکتر رویا نخجیری

عمومی عمومی

دکتر رویا نخجیری http://drdr.ir/doctor/12199/دکتر-رویا-نخجیری/ http://drdr.ir/doctor/12199/دکتر-رویا-نخجیری/ 60849 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد بلوار جمهوری کوچه 56 کوچه 7 بن بست 4
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر رویا نخجیری ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر رویا نخجیری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر رویا نخجیری

یزد - بلوار جمهوری کوچه 56 کوچه 7 بن بست 4