دکتر سیدمحمدصادق احمدی رشتی

عمومی عمومی

دکتر سیدمحمدصادق احمدی رشتی http://drdr.ir/doctor/12217/دکتر-سیدمحمدصادق-احمدی-رشتی/ http://drdr.ir/doctor/12217/دکتر-سیدمحمدصادق-احمدی-رشتی/ 136663 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر سیدمحمدصادق احمدی رشتی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سیدمحمدصادق احمدی رشتی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب