دکتر مهدیه ارزانش

متخصص طب اورژانس

دکتر مهدیه ارزانش http://drdr.ir/doctor/12221/دکتر-مهدیه-ارزانش/ http://drdr.ir/doctor/12221/دکتر-مهدیه-ارزانش/ 107655 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03532633005 0
یزد یزد بلوار شهید بهشتی، بیمارستان شهید بهشتی