دکتر مهدیه ارزانش

طب اورژانس

دکتر مهدیه ارزانش http://drdr.ir/doctor/12221/دکتر-مهدیه-ارزانش/ http://drdr.ir/doctor/12221/دکتر-مهدیه-ارزانش/ 107655 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03532633005 0
یزد یزد بلوار شهید بهشتی، بیمارستان شهید بهشتی
اطلاعات مطب دکتر مهدیه ارزانش

آدرس مطب دکتر مهدیه ارزانش

تفت - بلوار شهید بهشتی، بیمارستان شهید بهشتی
تلفن نوبت دهی
03532633005
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط