دکتر محمدعلی ارس خان

دکتر محمدعلی ارس خان

خون و سرطان (هماتولوژی و انکولوژی)

دکتر محمدعلی ارس خان http://drdr.ir/doctor/12222/دکتر-محمدعلی-ارس-خان/ http://drdr.ir/doctor/12222/دکتر-محمدعلی-ارس-خان/ 130032 http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمدعلی-ارس-خان-12222.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمدعلی-ارس-خان-12222.jpg
تهران تهران خیابان اعرابی، جنب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، خیابان یمن، بیمارستان طالقانی
اطلاعات مطب دکتر محمدعلی ارس خان

آدرس مطب دکتر محمدعلی ارس خان

تهران - خیابان اعرابی، جنب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، خیابان یمن، بیمارستان طالقانی
تلفن مرکز
02122432560
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط