دکتر مصطفی اسداللهی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر مصطفی اسداللهی http://drdr.ir/doctor/12229/دکتر-مصطفی-اسداللهی/ http://drdr.ir/doctor/12229/دکتر-مصطفی-اسداللهی/ 132124 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد صفائیه - میدان ریاضی - جنب درب اصلی بیمارستان شهید صدوقی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی هاشم بقائی پور
اطلاعات مطب دکتر مصطفی اسداللهی
55 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر مصطفی اسداللهی

یزد - صفائیه - میدان ریاضی - جنب درب اصلی بیمارستان شهید صدوقی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی هاشم بقائی پور
تلفن مرکز
03538229105
پزشکان مرتبط