دکتر حمید اسدالهی

عمومی عمومی

دکتر حمید اسدالهی http://drdr.ir/doctor/12230/دکتر-حمید-اسدالهی/ http://drdr.ir/doctor/12230/دکتر-حمید-اسدالهی/ 104478 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر حمید اسدالهی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر حمید اسدالهی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب