دکتر آزاده امامی میبدی

عمومی عمومی

دکتر آزاده امامی میبدی http://drdr.ir/doctor/12249/دکتر-آزاده-امامی-میبدی/ http://drdr.ir/doctor/12249/دکتر-آزاده-امامی-میبدی/ 111788 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد صفاییه، بلوار شهید قندی، خیابان ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر آزاده امامی میبدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر آزاده امامی میبدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر آزاده امامی میبدی

یزد - صفاییه، بلوار شهید قندی، خیابان ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی یزد
تلفن مرکز
035۳XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)