دکتر آزاده امامی میبدی

عمومی عمومی

دکتر آزاده امامی میبدی http://drdr.ir/doctor/12249/دکتر-آزاده-امامی-میبدی/ http://drdr.ir/doctor/12249/دکتر-آزاده-امامی-میبدی/ 111788 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد صفاییه، بلوار شهید قندی، خیابان ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی یزد
اطلاعات مطب دکتر آزاده امامی میبدی

آدرس مطب دکتر آزاده امامی میبدی

یزد - صفاییه، بلوار شهید قندی، خیابان ابن سینا، بیمارستان شهید صدوقی یزد
تلفن مرکز
035۳۸۲۲۴۰۰۰
پزشکان مرتبط