دکتر مهدی امیردوسرا

عمومی عمومی

دکتر مهدی امیردوسرا http://drdr.ir/doctor/12253/دکتر-مهدی-امیردوسرا/ http://drdr.ir/doctor/12253/دکتر-مهدی-امیردوسرا/ 98070 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مهدی امیردوسرا ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مهدی امیردوسرا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب