دکتر مجید انتظاری

عمومی عمومی

دکتر مجید انتظاری http://drdr.ir/doctor/12257/دکتر-مجید-انتظاری/ http://drdr.ir/doctor/12257/دکتر-مجید-انتظاری/ 132733 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مجید انتظاری ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مجید انتظاری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب