دکتر احد ایزدپناه

متخصص بیهوشی

دکتر احد ایزدپناه http://drdr.ir/doctor/12263/دکتر-احد-ایزدپناه/ http://drdr.ir/doctor/12263/دکتر-احد-ایزدپناه/ 119038 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 09171130813 0
فارس فارس بلوار چمران، بیمارستان مرکزی شیراز
اطلاعات مطب دکتر احد ایزدپناه

آدرس مطب دکتر احد ایزدپناه

شیراز - بلوار چمران، بیمارستان مرکزی شیراز
تلفن مرکز
07136284411
پزشکان مرتبط