دکتر فهیمه ایزدی فیروزآبادی

عمومی عمومی

دکتر فهیمه ایزدی فیروزآبادی http://drdr.ir/doctor/12265/دکتر-فهیمه-ایزدی-فیروزآبادی/ http://drdr.ir/doctor/12265/دکتر-فهیمه-ایزدی-فیروزآبادی/ 136565 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر فهیمه ایزدی فیروزآبادی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر فهیمه ایزدی فیروزآبادی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب