دکتر کتایون آقائی

عمومی عمومی

دکتر کتایون آقائی http://drdr.ir/doctor/12274/دکتر-کتایون-آقائی/ http://drdr.ir/doctor/12274/دکتر-کتایون-آقائی/ 115120 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر کتایون آقائی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر کتایون آقائی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب