دکتر فروغ صالحین

فوق تخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر فروغ صالحین http://drdr.ir/doctor/1228/دکتر-فروغ-صالحین/ http://drdr.ir/doctor/1228/دکتر-فروغ-صالحین/ 915577 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران
اطلاعات مطب دکتر فروغ صالحین
تلفن مرکز
۰۵۱۳۸۴۳۲۶۳۴
بیمه های طرف قرارداد
7 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی(خاص)
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
پزشکان مرتبط