دکتر پیمان باستانی

عمومی عمومی

دکتر پیمان باستانی http://drdr.ir/doctor/12280/دکتر-پیمان-باستانی/ http://drdr.ir/doctor/12280/دکتر-پیمان-باستانی/ 102219 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد خیابان کاشانی، بیمارستان دکتر مجیبیان
اطلاعات مطب دکتر پیمان باستانی

آدرس مطب دکتر پیمان باستانی

یزد - خیابان کاشانی، بیمارستان دکتر مجیبیان
تلفن مرکز
03536240061
پزشکان مرتبط