دکتر محمدعلی برومند

دکتر محمدعلی برومند

متخصص پرتودرمانی و شیمی درمانی ( رادیوانکولوژی )

دکتر محمدعلی برومند http://drdr.ir/doctor/12285/دکتر-محمدعلی-برومند/ http://drdr.ir/doctor/12285/دکتر-محمدعلی-برومند/ 130000 http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمدعلی-برومند-12285.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمدعلی-برومند-12285.jpg 0
یزد یزد خیابان مطهری، مرکز پرتودرمان و شیمی درمانی رمضانزاده
اطلاعات مطب دکتر محمدعلی برومند

آدرس مطب دکتر محمدعلی برومند

یزد - خیابان مطهری، مرکز پرتودرمان و شیمی درمانی رمضانزاده
تلفن مرکز
۰۳۵۳۷۲۵۱۱۷۶
پزشکان مرتبط