دکتر محمدرضا بصیری

عمومی عمومی

دکتر محمدرضا بصیری http://drdr.ir/doctor/12289/دکتر-محمدرضا-بصیری/ http://drdr.ir/doctor/12289/دکتر-محمدرضا-بصیری/ 115325 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر محمدرضا بصیری ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمدرضا بصیری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب