دکتر فاطمه بلال زاده تفتی

عمومی عمومی

دکتر فاطمه بلال زاده تفتی http://drdr.ir/doctor/12290/دکتر-فاطمه-بلال-زاده-تفتی/ http://drdr.ir/doctor/12290/دکتر-فاطمه-بلال-زاده-تفتی/ 112446 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
اطلاعات مطب دکتر فاطمه بلال زاده تفتی
پزشکان مرتبط