دکتر معصومه بنی اسدی

عمومی عمومی

دکتر معصومه بنی اسدی http://drdr.ir/doctor/12292/دکتر-معصومه-بنی-اسدی/ http://drdr.ir/doctor/12292/دکتر-معصومه-بنی-اسدی/ 137650 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر معصومه بنی اسدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر معصومه بنی اسدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب