دکتر پریسا بهزاد

عمومی عمومی
دکتر پریسا بهزاد http://drdr.ir/doctor/12295/دکتر-پریسا-بهزاد/ http://drdr.ir/doctor/12295/دکتر-پریسا-بهزاد/ 116362 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
آیا از قبل توسط دکتر پریسا بهزاد ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر پریسا بهزاد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
پزشکان مرتبط