دکتر بهناز بیرجندی

عمومی عمومی

دکتر بهناز بیرجندی http://drdr.ir/doctor/12299/دکتر-بهناز-بیرجندی/ http://drdr.ir/doctor/12299/دکتر-بهناز-بیرجندی/ 115299 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر بهناز بیرجندی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر بهناز بیرجندی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب