دکتر سیروس وثوقی مقدم

دکتر سیروس وثوقی مقدم

فوق تخصص قلب و عروق

دکتر سیروس وثوقی مقدم http://drdr.ir/doctor/123/دکتر-سیروس-وثوقی-مقدم/ http://drdr.ir/doctor/123/دکتر-سیروس-وثوقی-مقدم/ 68193 http://drdr.ir/images/site/دکتر-سیروس-وثوقی-مقدم-123.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-سیروس-وثوقی-مقدم-123.jpg دکتر سیروس وثوقی مقدم فوق تخصص قلب و عروق و جراح قلب نیشابور
خراسان رضوی خراسان رضوی خیابان عطار - ساختمان پاستور - طبقه سوم
اطلاعات مطب دکتر سیروس وثوقی مقدم

آدرس مطب دکتر سیروس وثوقی مقدم

نیشابور - خیابان عطار - ساختمان پاستور - طبقه سوم
تلفن مرکز
05143357886-051۴۳۲۱۹۱۸۷
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط