دکتر آفاق پاک نیا

عمومی عمومی

دکتر آفاق پاک نیا http://drdr.ir/doctor/12307/دکتر-آفاق-پاک-نیا/ http://drdr.ir/doctor/12307/دکتر-آفاق-پاک-نیا/ 97648 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر آفاق پاک نیا ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر آفاق پاک نیا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب