دکتر سیدحمید پاکزادمقدم

عمومی عمومی

دکتر سیدحمید پاکزادمقدم http://drdr.ir/doctor/12310/دکتر-سیدحمید-پاکزادمقدم/ http://drdr.ir/doctor/12310/دکتر-سیدحمید-پاکزادمقدم/ 105122 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر سیدحمید پاکزادمقدم ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سیدحمید پاکزادمقدم
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب