دکتر مینا پرتوی

عمومی عمومی

دکتر مینا پرتوی http://drdr.ir/doctor/12312/دکتر-مینا-پرتوی/ http://drdr.ir/doctor/12312/دکتر-مینا-پرتوی/ 133208 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مینا پرتوی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مینا پرتوی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب