دکتر ندا پزشک پور

عمومی عمومی

دکتر ندا پزشک پور http://drdr.ir/doctor/12314/دکتر-ندا-پزشک-پور/ http://drdr.ir/doctor/12314/دکتر-ندا-پزشک-پور/ 135868 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر ندا پزشک پور ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر ندا پزشک پور
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب