دکتر حمیده پیغمبری

عمومی عمومی

دکتر حمیده پیغمبری http://drdr.ir/doctor/12326/دکتر-حمیده-پیغمبری/ http://drdr.ir/doctor/12326/دکتر-حمیده-پیغمبری/ 117935 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر حمیده پیغمبری ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر حمیده پیغمبری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب