دکتر فاطمه تحقیقی

عمومی عمومی

دکتر فاطمه تحقیقی http://drdr.ir/doctor/12330/دکتر-فاطمه-تحقیقی/ http://drdr.ir/doctor/12330/دکتر-فاطمه-تحقیقی/ 130645 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر فاطمه تحقیقی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر فاطمه تحقیقی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب