دکتر فهیمه السادات ترنجی سرجمعی

عمومی عمومی

دکتر فهیمه السادات ترنجی سرجمعی http://drdr.ir/doctor/12331/دکتر-فهیمه-السادات-ترنجی-سرجمعی/ http://drdr.ir/doctor/12331/دکتر-فهیمه-السادات-ترنجی-سرجمعی/ 112162 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر فهیمه السادات ترنجی سرجمعی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر فهیمه السادات ترنجی سرجمعی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب