دکتر سمیه جعفری

عمومی عمومی

دکتر سمیه جعفری http://drdr.ir/doctor/12342/دکتر-سمیه-جعفری/ http://drdr.ir/doctor/12342/دکتر-سمیه-جعفری/ 129912 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر سمیه جعفری ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سمیه جعفری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب