دکتر هادی جلالی

عمومی عمومی

دکتر هادی جلالی http://drdr.ir/doctor/12350/دکتر-هادی-جلالی/ http://drdr.ir/doctor/12350/دکتر-هادی-جلالی/ 128060 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر هادی جلالی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر هادی جلالی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب