دکتر سعید جهانشاهی فرد

عمومی عمومی

دکتر سعید جهانشاهی فرد http://drdr.ir/doctor/12358/دکتر-سعید-جهانشاهی-فرد/ http://drdr.ir/doctor/12358/دکتر-سعید-جهانشاهی-فرد/ 66394 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 0
یزد یزد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر سعید جهانشاهی فرد ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سعید جهانشاهی فرد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب